Förändringarna i fråga om vindarna inom Östersjöregionen förväntas vara små, mindre än 1 m/s (figurerna 1 och 2, klicka för att förstora).

Förkortningar:


ANN helåret (january - december)
DJF vintern (december, januari, februari)
JJA sommaren (juni, juli, augusti)
MAM våren (mars, april, maj)
SON hösten (september, oktober, november)  


Figur 1. Ändring av den genomsnittliga vindhastigheten 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [m/s]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill). Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)


Figur 2. Ändring av den genomsnittliga vindhastigheten 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [m/s]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario B2. (Klicka för att förstora.)

Ta en titt på de viktigaste förändringar av de andra klimatparametrarna: