Temperaturen förutspås komma att stiga mot slutet av det 21a århundradet. Temperaturökningen är ojämnt fördelad över årstiderna; vintertemperaturen beräknas stiga med 3-9°C och sommartemperaturen med 2-6°C, beroende på scenario och geografiskt område. Vintertemperaturen stiger mest i de norra delarna av Östersjöregionen, medan sommartemperaturerna beräknas stiga mest i de södra delarna av regionen. Under våren blir temperaturökningen störst ovanför havsytan, därför att islossningen sker tidigare. Maximi- och minimitemperaturerna förväntas uppvisa motsvarande förändringar, och det är vintrarnas minimitemperaturer respektive somrarnas maximitemperaturer som förväntas öka mest (figurerna 1-6, klicka för att förstora).

Förkortningar:


ANN helåret (januari—december)
DJF vintern (december, januari, februari)
JJA sommaren (juni, juli, augusti)
MAM våren (mars, april, maj)
SON hösten (september, oktober, november) 

 
Figur 1. Ändring av medeltemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill). Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)


Figur 2. Ändring av medeltemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill). Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario B2. (Klicka för att förstora.)


Figur 3. Ändring av den genomsnittliga maximitemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)


Figur 4. Ändring av den genomsnittliga maximitemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario B2. (Klicka för att förstora.)


Figur 5. Ändring av den genomsnittliga minimitemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)


Figur 6. Ändring av den genomsnittliga minimitemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)

Ta en titt på de viktigaste förändringar av de andra klimatparametrarna: