Antalet dagar med snö på marken förväntas minska under alla årstider. Snötäcket förväntas minska drastiskt i de södra delarna av Östersjöområdet. Det är bara fjälltrakterna som får en minskning av snötäcket på mindre än 40 % (figurerna 1 och 2, klicka för att förstora).

Förkortningar:


ANN helåret (january - december)
DJF vintern (december, januari, februari)
JJA sommaren (juni, juli, augusti)
MAM våren (mars, april, maj)
SON hösten (september, oktober, november) 


Figur 1. Ändring av det genomsnittliga antalet dagar med snötäcke 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [%]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill). Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)


Figur 2. Ändring av det genomsnittliga antalet dagar med snötäcke 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [%]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill). Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario B2. (Klicka för att förstora.)

Ta en titt på de viktigaste förändringar av de andra klimatparametrarna: