Den genomsnittliga nederbörden förväntas öka inom hela Östersjöregionen, under alla årstider utom sommaren. De största ökningarna förväntas uppträda i regionens centrala delar under vintern, och längs den norska västkusten. På sommaren förväntas nederbörden minska i regionens södra halva. I den norra delen förblir nederbörden oförändrad, eller ökar något (0-20 %). Den maximala nederbörden förväntas genomgå samma förändring som medelnederbörden (figurerna 1-4, klicka för att förstora).

Förkortningar:


ANN helåret (january - december)
DJF vintern (december, januari, februari)
JJA sommaren (juni, juli, augusti)
MAM våren (mars, april, maj)
SON hösten (september, oktober, november) 
 

Figur 1. Ändring av den genomsnittliga nederbördsmängden 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [%]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)


Figur 2. Ändring av den genomsnittliga nederbördsmängden 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [%]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario B2. (Klicka för att förstora.)


Figur 3. Ändring av den genomsnittliga maximinederbörden 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [%]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario A2. (Klicka för att förstora.)


Figur 4. Ändring av den genomsnittliga maximinederbörden 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [%]. Vinter (DJF, vä upptill), vår (MAM, hö upptill), sommar (JJA, vä nedtill), höst (SON, hö nedtill).
Med hjälp av Rossby Centre regional Atmosphere-Ocean Model, scenario B2. (Klicka för att förstora.)

Ta en titt på de viktigaste förändringar av de andra klimatparametrarna: