Blocket som gäller svarsåtgärder behandlar

  De åtgärder som behövs för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter som följer på
   klimatförändring, och uppläggning av en lokal åtgärdsplan som svar på klimatförändring.   

Ni får en djupare kunskap, inte bara om svarsåtgärderna i sig, utan också om vad som underlättar och hindrar dessa åtgärder från att verkställas. Det är fem frågor som ska besvaras vid uppläggningen av en lokal åtgärdsplan:

  1. Vilka är de viktigaste starka och svaga punkterna när det gäller att klara förändringar inom vårt lokala område eller vår ekonomiska sektor?

  2. Vilka är de viktigaste svarsåtgärderna för att kunna klara utmaningar och ta vara på möjligheter?

  3. Finns det några luckor i fråga om ansvarsfördelning och samarbetsfält mellan de viktigaste aktörerna i arbetet för att klara klimatförändringen lokalt?

  4. Vilka är de viktigaste luckorna och lärdomarna enligt blocken med inventering, exponeringsanalys, känslighetsvärdering och åtgärdsplanering?

  5. Vad blir det viktigaste innehållet och vilka blir de viktigaste aktörerna i er lokala åtgärdsplan för att klara klimatförändringen?

Vi föreslår att ni börjar med en workshop på en halv dag (fyra timmar) för att besvara frågorna 1 och 3. Denna workshop kommer att resultera i två listor, över era viktigaste styrkor och svagheter i fråga om att klarar klimatförändringen, och över de viktigaste luckorna i fråga om samverkan och ansvarsfördelning när det gäller olika åtgärder med anledning av klimatförändringen. Därefter kommer processgruppen att träffas för att ställa samman de viktigaste resultaten gällande inventering, exponering och känslighet, samt den första delen av svarsåtgärdsblocket. Sedan kan ni gå vidare med en workshop som riktas till personer som kan betraktas som slutanvändare enligt Övning A - Kartläggning av intressenter respektive centrala aktörer enligt er lokala svarsåtgärdsplan. Resultatet av denna workshop blir en preliminär version av er lokala svarsåtgärdsplan på klimatförändringen.

Blocket för svarsåtgärder omfattar tre övningar: