I det här avsnittet presenteras de praktiska aspekterna av en lokal analys av de utmaningar och möjligheter som uppstår på grund av klimatförändringen. Med hjälp av exponering och känslighet och svarsåtgärder kan du förbättra dina kunskaper, särskilt i det större sammanhanget av hur man värderar och tolkar de potentiella utmaningarna och möjligheterna som uppstår av klimatförändringen.

Sårbarhetsanalysen omfattar två delar, som täcker sju sårbarhetsrelaterade övningar. Varje övning ger en plattform för en djupgående analys av de viktigaste aspekterna vid en bedömning av de utmaningar och möjligheter som klimatförändringen skapar. Innan du börjar med övningarna är det viktigt att du tydligt definierar vad ditt speciella fokus är, och vem som kommer att göra analysen, dvs. vem som kommer att ha ansvaret för att planera, inbjuda till, leda och dokumentera övningarna, respektive sprida de utdata som uppnås.

Se också:

Vad fokuserar ni på?
Steg som tas vid sårbarhetsanalysen
Utvärdering av övningarna

 

Gå tillbaka till sårbarhetsanalysen