Utgående från omfattande praktiska erfarenheter omfattar sårbarhetsanalysen inom BalticClimate två olika block: ett block Exponering och känslighet och ett block Svarsåtgärder. Dessa block och olika övningar presenteras i figuren ovan.

Innan du börjar gå igenom övningar ska du läsa igenom anvisningarna om förberedelser för processen.