En allmän översikt bör omfatta variabler som gäller landet, befolkningen och de viktigaste (ekonomiska) verksamheterna. Vi föresår följande statistiska mått, som kan variera något beroende på era speciella behov:

  • Område
  • Markanvändning
  • Demografi
  • Största städer
  • BNP per person
  • Arbetsmarknad sektorvis
  • BNP sektorvis

Tillbaka