I avsnittet med socioekonomiska data täckte ni redan frågan om andelen jordbruksmark. Nu kan ni vara mer specifika när det gäller hur jordbruksmarken faktiskt används. Vilka är de viktigaste grödorna och husdjuren? Bra bakgrundsfakta är också att veta hur stora jordbruken inom området är.

Förslag på statistiska indikatorer som bör samlas in:

  • jordbruksmark uppdelad på typ av aktivitet
  • viktigaste grödor och husdjur
  • jordbruksenheter uppdelat på storlek
  • energiförbrukning uppdelat på verksamhet

Tillbaka