Energiproduktionen är ofta den största källan till utsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att ha klart för sig hur elektricitet och värme produceras. Data kan kompletteras med en översikt över total förbrukning och största förbrukare. På grund av export till och import från andra områden stämmer inte siffrorna alltid överens mellan produktion och förbrukning. Detta kan indikera ett möjligt behov och fördel av samarbete med närliggande områden.

Förslag på statistiska indikatorer som bör samlas in:

  • total energiproduktion
  • uppdelning på förnybara och icke förnybara energikällor
  • energiproduktion uppdelad på typ av bränsle
  • uppdelning av energiförbrukningen (värme, elektricitet)
  • de största förbrukarna av energi

Tillbaka