Förslag på statistiska indikatorer som bör samlas in:

  • total energiförbrukning
  • energiförbrukning uppdelat på verksamhet
  • typ av energi som förbrukas (förnybar/icke förnybar)
  • utsläpp av växthusgaser — särskilda egenskaper (CO2 eller CH4 eller N2O)
  • möjlighet till energiproduktion (förnybar, exempelvis via avfallshantering)

Tillbaka