En inventering av den lokala statistiken underlättar en heltäckande analys av hur klimatförändringen påverkar sociala och ekonomiska verksamheter. Inventeringen är nödvändigt eftersom den ger indata till andra övningar som ska göras senare i samband med sårbarhetsanalysen.

Följande data kan lämpligen samlas in (välj efter behov):

Socioekonomiska data
Data för energisektorn
Data för transportsektorn

Data för byggnadssektorn
Jordbruksdata
Allmänna data

Inventeringen av lokal statistik omfattar  socioekonomiska data inom ert område. Om ni är särskilt intresserade av någon sektor måste ni samla in data från den sektorn. Exempel från sektorerna energy, transport, byggnader, och jordbruk kan hämtas via länkarna. Uppgifterna överlappar varandra delvis, men förslag till data för varje element presenteras. Om dessa sektorer inte intresserar er kan ni titta på allmänna data, som ger en uppfattning om vad som kan ställas samman. Det är viktigt att lokala uppgifter beaktas när man samlar in statistik, så att data känns relevanta. Svårigheter uppstår både om datamängden är för liten och om den är för stor.

Det är svårt att hitta heltäckande lokala data. Däremot finns det ofta data i specifika frågor. För att inventera lokal statistik måste man ofta göra någon form av extrapolering eller göra en egen datainsamling. För tips om hur detta går till kan ni klicka på exempellänken till höger (på engelska).