Kunskap om sannolika klimatförändringar och ändringar av ekosystem och sociala system har central betydelse när man ska fastställa utmaningar och möjligheter för det lokala området. Klimatförändringsrelaterad information som kan vara värdefull för er kan indelas i två huvuddelar:

  1. Utsläpp av växthusgaser
  2. Framtida klimat

 

Gå tillbaka till: Inventering av lokal statistik