En analys av lokala utmaningar och möjligheter som uppstår vid en global klimatförändring omfattar många olika aspekter, frågor och aktörer. Det krävs därför lokala data till stöd för analyserna, och för att i slutänden underlätta en integrerad bedömning av dessa lokala utmaningar och möjligheter.

De här riktlinjerna för lokal inventering beskriver fyra huvudtyper av datastöd:


När alla nödvändiga data har samlats in kan man bedöma de lokala utmaningar och möjligheter som klimatförändringen genererar.