Har du redan samlat på dig kunskap om utmaningar och möjigheter som kan uppstå för jordbrukssektorn i samband med klimatförändringarna?

Det är främst extrema väderhändelser som påverkar jordbrukssektorn (exempelvis skyfall och värmeböljor). Skyfall skadar jordbruksmarken genom erosion och kan förstöra grödan. Värmeböljor ökar vattenförbrukningen och kan ge skördeminskningar om de pågår länge. Till de positiva effekterna på jordbruket kan räknas en längre växtlighetssäsong.

Titta även på andra sektorers utmaningar och möjligheter i fråga om lokal och regional utveckling: