Du är väl medveten om att en kompakt och mångsidig stadsstruktur och riktlinjer för energihushållning i områden och byggnader minskar utsläppen av växthusgaser?

Tänk på den långsiktiga förvaltningen av områden, platser, byggnader och andra tillgångar. Energideklarationer av byggnader och områden kan ge värdefull information och visa på nya möjligheter att spara energi och minska utsläpp. Genom att blanda olika funktioner (t.ex. bostäder, offentliga/privata funktioner, arbetsplatser samt rekreationsområden) och ta vara på möjligheter till energibesparingar i byggnader kan man uppnå stora besparingar. Det krävs dock även anpassningsåtgärder (t.ex. buffertområden, förstärkning av avloppsnäten) för att klara extrema väderhändelser).

Titta även på andra sektorers utmaningar och möjligheter i fråga om lokal och regional utveckling: