En klimat-SWOT börjar byggas genom att man fastställer de viktigaste livscykelstadierna för företagets huvudprodukt (fysisk produkt eller tjänst). Om bolaget gör mer än en produkt kan det i princip krävas ett separat klimat-SWOT för varje produkt, särskilt om de har klart olika livscykler. När man upprättar en klimat-SWOT för den viktigaste produkten får man dock en hyfsad bild av klimateffekterna på verksamheten i stort.

Figur 1 ger ett exempel på en typisk produktlivscykel, bestående av sex stadier, från vaggan (utvinning av råvara) till graven (avfallshantering). Till höger i exempelrutan ges exempel på tre produktlivscykler. För en klimat-SWOT räcker det med en grov beskrivning av de viktigaste livscykelstadierna. Därför bör man begränsa antalet livscykelstadier som beaktas till omkring 5 (absolut inte fler än 10).

Figur 1. Modell av en typisk livscykel

Analysverktyget Klimat-SWOT kan också användas för att bedöma klimatpåverkan av exempelvis specifik industri eller en region. I dessa fall är det inte möjligt att använda livscykelstadier för en enstaka produkt som utgångspunkten för analysen. Alternativt kan de viktigaste processerna eller sektorerna ersätta livscykelstadierna i denna typ av studie. Det är dock viktigt att notera att analysverktyget Klimat-SWOT är utformat i första hand för små och medelstora företag (SME's). För dessa är produktbaserad undersökning, inklusive livscykelperspektiv, rekommenderat. För industrisektorn eller regioner kan andra typer av bedömningsverktyg för klimatpåverkan vara att föredra.

En mall för att identifiera steg i produktlivscykel kan laddas ner från Relaterade filer till höger.


Gå tillbaka till Hur gör man en klimat-SWOT                                                         
Gå vidare till Fastställande av klimateffekter