I det tredje steget bedöms vikten av de olika effekterna, så att de viktigaste effekterna kan ges prioritet vid utveckling av strategier. Vikten av respektive effekt värderas på en skala 1-3:

  • Mindre effekt — 1
  • Medium impact — 2
  • Större effekt — 3

Vid bedömningen av vikten av klimateffekter ska särskild hänsyn tas till direkta klimateffekter, alltså de livscykelstadier där företaget påverkas. Analysera bolagets och produktens klimateffekt i jämförelse med en konkurrent. Följande frågor kan vägas in vid bedömning av effekters vikt:

  • miljöeffekter (miljöns känslighet, effektens storlek och frekvens)
  • ekonomiska effekter
  • intressenternas attityd till frågan (kunder, anställda osv.)
  • lagstiftningens krav i fråga om klimathänsyn

Mallen för bedömning av betydelsen av olika effekter av klimatförändring kan laddas ned från Relaterade filer till höger.


Gå tillbaka till Bestämning av effekterna av klimatförändringen      
Gå vidare till Sammanställning av gjord klimat-SWOT