En klimat-SWOT byggs upp i fyra faser:

1. Fastställande av livscykelstadier för en produkt
2. Fastställande av klimateffekter
           a) nu och 
           b) i framtiden
3. En analys av vikten av klimateffekterna
4. En sammanställning av gjord klimat-SWOT