Varför använda SWOT för att analysera klimateffekterna på näringslivet?

Det kan vara besvärligt att samla in och strukturera komplex och ofta motstridig information om klimatet som beslutsunderlag inom näringslivet. Beslutsfattare inom näringslivet uppskattar ett verktyg som kan ge en övergripande bild, även om den är förenklad, av hela produktens livscykel, med en sammanfattning av de viktigaste klimataspekterna. Därför föreslås tillämpning av en ny metod för att redovisa produktrelaterad klimatinformation, i form av en modifierad SWOT-analys.

En klimat-SWOT gör det möjligt att beakta klimateffekter på alla livscykelstadier för en produkt. Dessutom kan kvalitativ värdering av betydelsen av klimateffekten ingå. Vidare kan SWOT-formatet medge en grov preliminär kvalitativ känslighetsanalys av produktens uthållighet, genom att de potentiella möjligheterna och hoten beaktas. En klimat-SWOT kan ställas upp av ett enskilt företag, eller göras som en gemensam satsning med deltagande av experter både från näringslivet och klimatforskningen. Upprättande av en klimat-SWOT genom en gemensam brainstormingsession, med deltagande av företagsrepresentanter och klimatexperter kan ha stark inlärningseffekt i fråga om komplexiteten hos klimatfrågorna för beslutsfattare inom näringslivet.

En klimat-SWOT kan vara första steget för ett företag att börja fundera över klimatfrågor – eller miljöfrågor i allmänhet. Det kan också användas som utgångspunkt för ett mer heltäckande miljöledningssystem, eller utgöra ett parallellt verktyg till ett befintligt system för klimatfrågor.


Starta klimat-SWOT-analysen