Przewiduje się wzrost temperatury pod koniec XXI wieku. Wzrost temperatury będzie  nierówno rozłożony na przestrzeni pór roku, przewiduje się wzrost temperatury w zimie o 3-9 °C, natomiast w lecie o 2-6 °C, zależnie od scenariusza i obszaru. Zimą temperatura wzrośnie najbardziej w północnej części regionu Morza Bałtyckiego, natomiast w lecie przewiduje się największy wzrost temperatury w południowej części regionu. Wiosną największy wzrost temperatury będzie miał miejsce na powierzchni morza z powodu wcześniejszego pękania lodu. Przewiduje się podobny wzrost maksymalnych i minimalnych temperatur, jednak zimą większy będzie wzrost minimalnej temperatury, a latem wzrost maksymalnej temperatury (Rysunki 1-6, naciśnij aby powiększy).

Skróty
:

CR cały rok (styczeń — grudzień)
GSL zima (grudzień, styczeń, luty)
CLS lato (czerwiec, lipiec, sierpień)
MKM wiosna (marzec, kwiecień, maj)
WPL jesień (wrzesień, październik, listopad)

 
Rysunek 1. Zmiana średniej temperatury w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej w okresie 1961-1990 (C), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza A2 Atmosfera-Ocean.

 
Rysunek 2. Zmiana średniej temperatury w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej w okresie 1961-1990 (C), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza B2 Atmosfera-Ocean.

 
Rysunek 3. Zmiana średniej maksymalnej temperatury w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej w okresie 1961-1990 (C), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza A2 Atmosfera-Ocean.

 
Rysunek 4. Zmiana średniej maksymalnej temperatury w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej w okresie 1961-1990 (C), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole).
Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza B2 Atmosfera-Ocean.


Rysunek 5. Zmiana średniej minimalnej temperatury w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej w okresie 1961-1990 (C), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza A2 Atmosfera-Ocean.

 
Rysunek 6. Zmiana średniej minimalnej temperatury w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej w okresie 1961-1990 (C), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza B2 Atmosfera-Ocean.

Prosimy zobaczyć główne zmiany innych parametrów klimatycznych: