Przewiduje się spadek liczby dni z pokrywą śnieżną dla wszystkich pór roku. Pokrywa śnieżna drastycznie zmniejszyła się w południowej części regionu Morza Bałtyckiego. Jedynie w górzystych regionach spadek wielkości pokrywy śnieżnej wynosi poniżej 40% (Rysunek 1 i 2, naciśnij aby powiększy).

Skróty
:

CR cały rok (styczeń - grudzień)
GSL zima (grudzień, styczeń, luty)
CLS lato (czerwiec, lipiec, sierpień)
MKM wiosna (marzec, kwiecień, maj)
WPL jesień (wrzesień, październik, listopad)

 
Rysunek 1. Zmiana średniej ilości pokrywy śnieżnej w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej ilości w okresie 1961-1990 (%), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza A2 Atmosfera-Ocean.

 
Rysunek 2. Zmiana średniej ilości pokrywy śnieżnej w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej ilości w okresie 1961-1990 (%), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza B2 Atmosfera-Ocean.  

Prosimy zobaczyć główne zmiany innych parametrów klimatycznych: