Przewiduje się wzrost średniej ilości opadów atmosferycznych w całym regionie Morza Bałtyckiego dla wszystkich pór roku, z wyjątkiem lata. Największy wzrost ma miejsce w środkowej części regionu podczas zimy oraz wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii. Latem ilość opadów atmosferycznych maleje w południowej części regionu. W północnej części ilość opadów atmosferycznych pozostaje bez zmian lub nieznacznie wzrasta (0-20%). Przewiduje się, że maksymalna ilość opadów wzrośnie w podobny sposób, co ilość opadów (Rysunek 1-4, naciśnij aby powiększy).

Skróty
:

CR cały rok (styczeń - grudzień)
GSL zima (grudzień, styczeń, luty)
CLS lato (czerwiec, lipiec, sierpień)
MKM wiosna (marzec, kwiecień, maj)
WPL jesień (wrzesień, październik, listopad)

 
Rysunek 1. Zmiana średniej ilości opadów atmosferycznych w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej ilości w okresie 1961-1990 (%), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza A2 Atmosfera-Ocean.

 
Rysunek 2. Zmiana średniej ilości opadów atmosferycznych w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej ilości w okresie 1961-1990 (%), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza B2 Atmosfera-Ocean.

 
Rysunek 3. Zmiana średniej maksymalnej ilości opadów atmosferycznych w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej ilości w okresie 1961-1990 (%), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza A2 Atmosfera-Ocean.


Rysunek 4. Zmiana średniej ilości opadów atmosferycznych w okresie 2071-2100 w porównaniu do średniej ilości w okresie 1961-1990 (%), zima (GSL, po lewej u góry), wiosna (MKM, po prawej u góry), lato (CLS, po lewej na dole) i jesień (WPL, po prawej na dole). Przy wykorzystaniu należącego do Centrum Rosby modelowego regionalnego scenariusza B2 Atmosfera-Ocean.

Prosimy zobaczyć główne zmiany innych parametrów klimatycznych: