Zebrane obok przykłady (w języku angielskim) zaprezentewona również w zestawie narzędzi. Klikając na wybrany przykład, ukazuje się miejsce w zestawie narzędzi, w którym dany problem został szczegółowo opisany.

Przykłady według zagadnień zestawu narzędzi: