BalticClimate filmy
Na Litwie ilość domów budowanych ze słomy ciągle rośnie,głownie z uwagi na ich energooszczędność oraz dostępność, słoma w tym przypadku jest naturalnym surowcem lokalnym. Grudzień 2011. Napisy: angielski
Rolnictwo oraz lokalne rynki żywności dostosowane do klimatu w Westmecklenburg, Niemcy. Październik 2011. Napisy w języku angielskim
Ekosystemy w rezerwacie Politovsky oraz przyjazne dla środowiska rolnictwo w regionie Bezhanitskiy, Rosja. Sierpień 2011. Napisy w języku angielskim
Teraźniejszość i przyszłość promów w Ligatne, Łotwa. Maj - czerwiec 2011. Napisy w języku angielskim
Zastosowanie przyjaznych dla środowiska technologii w szkole w Kurtna niedaleko Tallina, Estonia. Maj 2011. Napisy w języku angielskim
Rozwój zastosowania bioenergii opartej na drewnie oraz biopaliwach w centralnej Finlandii. Kwiecień 2011. Napisy w języku angielskim
Transport publiczny i zastosowanie biopaliw w Gavle i Sztokholmie, Szwecja. Marzec 2011. Wystąpienie w języku angielskim
Pierwsza emisja telewizyjna projektu balticclimate dotycząca zmian klimatycznych. Marzec 2010. Napisy w języku angielskim

Omawiamy zmianę klimatu, ponieważ uważamy, że nie można już dłużej lekceważyć podawania w wątpliwość tego, że to zjawisko występuje. Przekazywanie wiedzy jest kluczem do wzajemnego zrozumienia i zachęcania ludzi do podjęcia działań. Dlatego też podmioty na wszystkich poziomach, wywodzące się z różnych dyscyplin naukowych i pozanaukowych oraz różnych profesji, muszą pracować ramię w ramię.

Zestaw narzędzi BalticClimate
jest narzędziem do przekazywania inspirującej wiedzy dla podmiotów na poziomie lokalnym i regionalnym, które nie koniecznie są specjalistami w zakresie zmiany klimatu, jednak mogą odegrać istotną rolę w przygotowywaniu, finansowaniu i podejmowaniu decyzji związanych z wprowadzeniem środków dotyczących zmiany klimatu.  

W związku z tym niniejszy zestaw narzędzi jest skierowany do trzech grup podmiotów: decydentów, specjalistów ds. planowania przestrzennego i przedsiębiorców. Podmioty te powinny wyraźnie zaangażować się i przyjąć odpowiedzialność za przeciwdziałanie wpływowi zmiany klimatu. Zestaw narzędzi będzie stanowił wsparcie w tym skomplikowanym i trudnym procesie.

W przypadku decydentów informacje skupiają się na najistotniejszych kwestiach – stawianiu czoła problemowi i podjęciu działań. Dostęp do bardziej szczegółowych informacji można  uzyskać przez linki do kategorii powiązanych z głównym tematem wyświetlanych na poziomym nagłówku lub przez informacje przekazywane innym grupom podmiotów.

Informacje kierowane do planistów przestrzennych są bardziej szczegółowe i naukowe. Część dla planistów przestrzennych zawiera również linki do informacji podstawowych lub przykładowych, jak również do dwóch innych części dla decydentów i przedsiębiorców. Znajduje się tam przede wszystkim zestaw ćwiczeń i wytycznych planistycznych przygotowujących do pierwszych kroków w podejmowaniu decyzji i stosowaniu środków zaradczych w odniesieniu do aspektów zmiany klimatu na danym obszarze przestrzennym.

Przedsiębiorcy
zostaną wprowadzeni do tematu poprzez istotne dla nich zagadnienia: wiedzę na temat wpływu na przedsiębiorstwa w danym regionie oraz możliwości, jakie mogą się pojawić w nowej sytuacji i okolicznościach. Narzędzia składają się z serii kroków jakie należy podjąć, by zareagować na zmianę klimatu.

Na początek: są dwa główne sposoby, w jakie można zbadać ten temat.

(A) Możliwa jest nawigacja z punktu widzenia Państwa grupy podmiotów (decydenci, planiści przestrzenni i przedsiębiorcy). Aby to zrobić prosimy kliknąć na pionowym pasku nawigacji.

lub

(B)
Proszę wybrać interesujące Państwa łącze z poziomego paska nawigacji. Możliwe, że nie uważają się Państwo za należących do żadnej z grup podmiotów lub może chcą Państwo uzyskać ogólne informacje na temat zmiany klimatu, jak na przykład:

W jaki sposób mogą zostać dotknięte poszczególne sektory? Jakie są dwie podstawowe kategorie reakcji w zakresie podejmowania decyzji: łagodzenie i przystosowanie? Jakie są różnice między klimatem a pogodą? Czy zmiany klimatu są spowodowane naturalnymi warunkami panującymi na Ziemi, czy też zmianami wywołanymi przez człowieka (antropogenicznymi)?

W tym duchu Zestaw Narzędzi BalticClimate wychodzi poza środki polityczne, które do tej pory skupiały się na poziomie międzynarodowym i krajowym lub były adresowane do większych sektorów przemysłu. Niniejszy zestaw narzędzi jest adresowany do obszarów i podmiotów małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich w krajach regionu Morza Bałtyckiego jako wsparcie ich rozwoju.

W związku z tym jego cele to:

  • wzrost rozumienia zjawiska,
  • określenie jak zmiana klimatu wpłynie na określone obszary,
  • informowanie o istotnych elementach zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju,
  • wspieranie transferu wiedzy z poziomu globalnego do lokalnego oraz między krajami,
  • zwiększenie zdolności radzenia sobie z kwestią zmiany klimatu we wspólny, zintegrowany i zrównoważony sposób,
  • wykrycie i wykorzystanie możliwości oraz szans, a tym samym
  • zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich, a także otaczających je regionów

Czy pragną Państwo zwiększyć swoją osobistą konkurencyjność? Jeśli tak, prosimy zapoznać się z Zestawem Narzędzi BalticClimate, skorzystać z poszczególnych narzędzi i włączyć się w aktywne działanie!

Zwiększenie motywacji - w przypadku kiedy jeszcze nie są państwo przekonani - przedstawiają filmy po prawej stronie. Wystarczy kliknąć aby dowiedzieć się jak różne grupy osób zmagają się ze zmianami klimatu. Filmy (5 - 10 minutowe) zostały nakręcone w regionach obszaru morza Bałtyckiego w 2010 i 2011 roku.