Na koniec wyniki analizy zostają zestawione w macierzy SWOT; obecny wpływ w mocnych stronach (pozytywny wpływ) i słabych stronach (negatywny wpływ) a przyszły wpływ w szansach (pozytywny wpływ) oraz zagrożeniach (negatywny wpływ). Jesli przyszłe wpływy zostały zbadane w kilku przedziałach (np. 2020-2030 i 2030-2050) to zostały one zawarte w szansach i zagrożeniach a horyzont czasowy każdego z wpływu został przedstawiony w jego opisie. czasowych Etapy cyklu życia znajdują się na górze macierzy. Wpływ klimatu jest oznaczany przy  pomocy objaśnień w podobnym kolorze jak dany etap cyklu życia. Znaczenie wpływu (1-3) jest umieszczone również w legendzie (jako liczba lub symbol).

Alternatywnie, etapy cyklu życia mogą być przedstawione charakterystycznym symbolem (takim jak środek transportu, kosz na śmieci do zarządzania odpadami i recyklingu), którego istotność oddziaływania można oznaczyć liczbą tych symboli (od jeden do trzech symboli przed opisem każdego wpływu).

Przykład analizy SWOT klimatu znajduje się na Rysunku 1. Przedstawiony produkt ma mocne strony i szanse dotyczące produkcji surowców oraz transportu. Istotne mocne strony  mogą zostać wskazane również w recyklingu i gospodarowaniu odpadami. Jednakże te obszary mają też kilka pomniejszych słabych stron. Zidentyfikowane zagrożenia są związane z produkcją surowców. 

Rysunek 4. Analiza SWOT klimatu (naciśnij aby powiększyć)

Tabela umożliwiająca zestawienie analizy SWOT BalticClimate do pobrania z Plików powiązanych po prawej stronie. W zestawie przykładów znajdują się analizy SWOT (w języku angielskim), wykonane przez studentów z uniwersytetu Jyvaskyla podczas trwania projektu BlticClimate.


Powrót do Ocena znaczenia skutków zmiany klimatu
Przejdź do Od analizy SWOT klimatu do strategii klimatycznej