Przygotowanie analizy SWOT klimatu zaczyna się od określenia głównych etapów cyklu życia głównego produktu przedsiębiorstwa (fizyczny produkt lub usługa). Jeśli przedsiębiorstwo wytwarza więcej niż jeden produkt niezbędne będzie  przeprowadzenie oddzielnych analiz dla każdego z nich, szczególnie jeśli cykle życia oferowanych produktów/usług znacznie różnią się od siebie. Jednakże opracowanie analizy dla najważniejszego produktu pozwala zrozumieć wpływ klimatu na dany rodzaj działalności.

Rysunek 1 przedstawia przykład typowego cyklu życia produktu składającego się z sześciu etapów, od „kołyski” (pozyskanie surowców) aż po „grób” (gospodarowanie odpadami). Przykłady cyklów życia trzech produktów zostały zaprezentowane w ramce z przykładami, po prawej stronie. Ogólny opis głównych etapów cyklu życia jest wystarczający na potrzeby analizy SWOT klimatu. Dlatego też liczba wyróżnionych etapów cyklu życia powinna być stosunkowo niska (około 5, maksymalnie 10). 

 

Rysunek 1.
Typowy model cyklu życia produktu


Narzędzie analizy SWOT klimatu może również pozwolić uzyskać dostęp do skutków zmian klimatu w konkretnych branżach lub regionach. W takim przypadku zbędnym jest użycie cyklu życia dla poszczególnego produktu jako etapu początkowego analizy. Alternatywnie, większość istotnych procesów lub sektorów może zastosować  właśnie narzędzie analizy. Jednakże, należy zaznaczyć, że narzędzie analizy SWOT projektu Baltic Climate jest w pierwszej kolejności przeznaczone dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i właśnie dla nich zalecany jest produkt oparty na badaniach z uwzględnieniem cyklu życia produktu. Dla branży przemysłowych lub regionów bardziej odpowiednie będą pozostałe narzędzia oceny wpływu klimatu.

Do pobrania tabela dotycząca identyfikacji cyklu życia produktu z Plików powiązanych po prawej stronie.


Powrót do Jak przygotować analizę SWOT klimatu                   
Przejdź do Określenie skutków zmiany  klimatu