Trzeci etap analizy SWOT obejmuje ocenę znaczenia każdego określonego wpływu, aby  nadać pierwszeństwo najważniejszym wpływom w planach strategicznych. Znaczenie wpływu jest oceniane za pomocą skali od 1 do 3:

  • Małe znaczenie — 1
  • Średnie znaczenie — 2
  • Duże znaczenie — 3

Podczas oceny wpływu klimatu należy zwrócić szczególną uwagę na bezpośredni wpływ klimatu na Państwa działalność, tj. na etap cyklu życia w Państwa firmie. Proszę rozważyć charakter wpływu Państwa przedsiębiorstwa oraz produktu na klimat w odniesieniu do konkurencji. Następujące czynniki mogą zostać wzięte pod uwagę:  

  • Wpływ na środowisko (kruchość środowiska, rozmiar i częstotliwość występowania aspektu)
  • Konsekwencje finansowe
  • Znaczenie zagadnienia dla interesariuszy (klientów, pracowników itd.)
  • Wymagania prawne odnośnie kwestii klimatycznych

Tabela dotycząca oceny znaczenia wpływu klimatu dostępna jest w Plikach powiązanych po prawej stronie.


Powrót do Określenie skutków zmiany klimatu                  
Przejdź do Przeprowadzenie  analizy SWOT klimatu