Analiza SWOT klimatu obejmuje cztery następujące etapy:

1. Określenie etapów cyklu życia produktu
2. Określenie skutków zmiany klimatu        
           a) teraz
           b) w przyszłości
3. Ocena znaczenia skutków zmiany klimatu
4. Przeprowadzenie analizy SWOT