Dlaczego analizować wpływ klimatu na przedsiębiorstwa za pomocą SWOTu?


Zbieranie i organizowanie złożonych i często sprzecznych informacji na temat klimatu na potrzeby podejmowania decyzji biznesowych może być skomplikowanym zadaniem. Osoby podejmujące decyzje biznesowe preferują metodę, która przedstawiłaby ogólny, czytelny  obraz całego cyklu życia produktu oraz podsumowałaby najważniejsze aspekty klimatu. Z tego powodu sugerowana jest nowa metoda przedstawiania informacji klimatycznych związanych z produktem w formie ulepszonej analizy SWOT.

Analiza SWOT klimatu może obejmować wpływ klimatu na wszystkie główne etapy cyklu życia produktu. Ocena jakościowa istotnego wpływu klimatu również może zostać uwzględniona. Co więcej, forma analizy SWOT umożliwia dokonanie wstępnej, jakościowej analizy wrażliwości trwałości produktu poprzez uwzględnienie potencjalnych szans i zagrożeń. Analiza SWOT klimatu może zostać przeprowadzona indywidualnie przez przedsiębiorstwa lub w ramach współpracy pomiędzy firmami a specjalistami klimatycznymi. Opracowanie roboczej wersji SWOTu podczas wspólnej burzy mózgów z udziałem ekspertów klimatycznych i przedstawicieli przedsiębiorstw może być pouczającym doświadczeniem na temat złożoności kwestii klimatycznych dla osób podejmujących decyzje w przedsiębiorstwach.

Analiza SWOT klimatu może być pierwszym krokiem dla przedsiębiorstwa do rozważenia kwestii związanych z klimatem lub ze środowiskiem. Można ją następnie wykorzystać jako punkt startowy dla bardziej wszechstronnego systemu zarządzania środowiskiem lub może ona uzupełniać istniejący system o kwestie klimatyczne.


Rozpocznij Analizę SWOT klimatu