Cel 

Celem projektu BalticClimate, który rozpoczął się w 2009 roku i zakończył się w roku 2011, jest zmiana postrzegania zjawiska zmiany klimatu jako wyzwania oraz szansy dla ogólnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki, środowiska i sektora społecznego, we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki temu projektowi, lokalni i regionalni interesariusze będą mogli podejmować działania zwiazane ze zmianą klimatu w kooperatywny, zintegrowany oraz zrównoważony sposób. W konsekwencji miasta i regiony staną się w przyszłości bardziej konkurencyjne, aby zachować i wzmocnić wspólną tożsamość regionu Morza Bałtyckiego.

Główne produkty, rezultaty i zdobyte doświadczenia

Podczas gdy główny produkt projektu został opracowany jako zestaw narzędzi, to  pozostałe produkty i rezultaty, ich podsumowania i zestawienia dostępne są na stronie projektu. BalticClimate, w pierwszej kolejności jako projekt w ramach programu Region Morza Bałtyckiego, otrzymał status projektu flagowego, który przewiduje wpływ zmiany klimatu na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez badania w ramach Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Projekt ten odpowiada strategii w kwestii łagodzenia skutków zmiany klimatu i przystosowania się do nich czyniąc region Morza Bałtyckiego miejscem zrównoważonym środowiskowo.

Rysunek 1. Przebieg projektu BalticClimate (naciśnij aby powiększyć)

Podejście

Realizacja projektu BalticClimate została podzielona na trzy główne etapy: Etap Inwentaryzacji, Etap Oceny Podatności i Etap Kapitalizacji (Rysunek 1).
Wyzwania i szanse jakie niosą za sobą zmiany klimatu zostały rozpoznane w 7 Obszarach Docelowych (Rysunek 2), a wybrane przypadki wdrożenia w sektorze transportowym, energetycznym, mieszkaniowym i rolniczym zostały poddane drobiazgowej analizie.

Czynniki przestrzenne, społeczno-gospodarcze, demograficzne, ekologiczne oraz kulturowe zostały uwzględnione przy opracowywaniu strategi i środków łagodzenia oraz przystosowania do zmiany klimatu, aby zapewnić zrównoważony rozwój w każdym Obszarze Docelowym.

Niniejsze podejście zostało zgeneralizowane i zintegrowane w zestawie narzędzi w oparciu o działania wdrożone na poziomie lokalnym i regionalnym przy pomocy naukowych wytycznych. Następnie zestaw narzędzi BalticClimate został nieodpłatnie rozprowadzony we wszystkich krajach regionu Morza Bałtyckiego, aby promować jego zastosowanie i tym samym rozszerzyć rezultaty projektu na poziomie lokalnym i regionalnym.

 


Rysunek 2. Obszary tematyczne, partnerzy projektu oraz partnerzy dodatkowi
(naciśnij aby powiększyć)


Partnerzy

Zespół realizujący projekt skłąda się z 23 partnerów z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski, Szwecji oraz 16 dodatkowych partnerów pochodzących m. in. z Rosji. Działania w ramach pięciu pakietów roboczych są koordynowane przez międzynarodową grupę składającą się z następujących instytucji

Academy for Spatial Research and Planning (ARL), Niemcy
Environmental Projects Ltd. (State Ltd “Vides Projekti”, Łotwa
Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR), Szwecja
Regional Council of Central Finland, Finlandia
Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEIT), Estonia

Inni partnerzy (P) i organizacje stowarzyszone (AO):

Estonia
P: Urząd powiatu Harju, Urząd powiatu Rapla, Centrum transportu publicznego Harju , Gmina Saku, Gmina Kehtna, Gmina Kohila

Finlandia
P: Przedsiębiorstwo Rozwoju Regionalnego Jyväskylä Jykes Ltd, Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska w środkowej Finlandii.
AO: miasto Jyväskylä, miasto Jämsä, gmina Laukaa, gmina Uurainen, miasta Äänekoski, gmina Muurame

Niemcy
P: Stowarzyszenie planowania regionalnego w zachodniej Meklemburgii
AO: Niemiecki Związek Miast i Gmin, niemiecki Związek Miast, Urząd Rezerwatu Biosfery, Schaalsee

Łotwa
P: Gmina Ligatne, gmina Pārgauja
AO: Łotewskie Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych

Litwa
P: Ministerstwo Rolnictwa Republiki Litewskiej, Litewski Instytut Gospodarki Rolnej
AO: Gmina Region Panevezys

Polska
P: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

Rosja
AO: Region Administracji Pskov, Komitet ds. Samorządu Terytorialnego, Narodowy Instytut Politechniki w Pskovie, Region Administracji Bezhanitzky

Szwecja
P: Region Gävleborg, Zarządu Gävleborg, Gmina Söderhamn, Gmina Gävle
AO: Gmina Sandviken, Urząd Budownictwa i Ochrony Środowiska; Szwedzki Instytut Geotechniki