Poniższa sekcja opisuje praktyczne zasady przeprowadzania lokalnej oceny wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu. Zapoznanie się z blokami narażenia i wrażliwości oraz reakcji poszerzy Państwa wiedzę, szczególnie na temat szerszego kontekstu, w którym należy oceniać i interpretować potencjalne wyzwania i szanse wynikające ze zmiany klimatu.

Proces oceny podatności składa się z dwóch części obejmujących siedem ćwiczeń dotyczących podatności. Każde ćwiczenie stanowi platformę do przeprowadzenia szczegółowej analizy najistotniejszych kwestii oceny wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy jasno określić na jakich obszarach Państwo koncentrują się oraz kto przeprowadzi proces oceny, tj. kto będzie odpowiedzialny za planowanie, zapraszanie uczestników, przeprowadzanie, dokumentowanie i rozpowszechnianie wyników ćwiczeń.

Przejdź do:

Na jakich obszarach Państwo koncentrują się?
Etapy procesu oceny podatności
Ocena ćwiczeń

 

Powrót do Ocena podatności