Proponowane wskaźniki statystyczne do zebrania:
  • Zużycie energii ogółem
  • Zużycie energii według działalności
  • Rodzaj wykorzystywanej energii (odnawialna i nieodnawialna)
  • Emisje gazów cieplarnianych – CO2, CH4 lub N2O
  • Możliwości produkcji energii (odnawialnej np. zakłady składowania odpadów)
Powrót