Ogólny przegląd powinien obejmować cechy opisujące obszar, populację oraz główną działalność (ekonomiczną). Proponujemy następujące wskaźniki statystyczne, które mogą nieznacznie różnić się z zależności od Państwa potrzeb:

  • Obszar
  • Zagospodarowanie terenu
  • Struktura demograficzna
  • Najbardziej zaludnione miasta
  • PKB na osobę
  • Zatrudnienie według sektorów
  • PKB według sektorów

Powrót