Dane dotyczące transportu powinny być zebrane dla transportu drogowego, kolejowego, wodnego, powietrznego oraz lekkiego i sklasyfikowane jako transport publiczny, prywatny lub towarowy. Następujące wskaźniki statystyczne mogą okazać się pomocne: udział wszystkich typów transportu w przewozach, główne kierunki a nawet cel podróży. Informacje dotyczące celu mogą być najtrudniejsze do uzyskania, jednak wiedza na ten temat będzie cennym punktem wyjściowym do zmniejszenia korków i uniknięcia zbędnych podróży (i w konsekwencji do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych).

Proponowane wskaźniki statystyczne do zebrania:

  • Transport według typu
  • Główne kierunki według typu
  • Główne kierunki według natężenia ruchu
  • Cel podróży
  • Wykorzystanie paliw alternatywnych
  • Dostęp do transportu publicznego
  • Dostęp do bezpiecznych dróg rowerowych

Powrót