Sekcja poświęcona danym społeczno-gospodarczych uwzględniała wielkość użytków rolnych ogółem. Poniższa sekcja prezentuje więcej szczegółów dotyczących użytkowania obszarów rolnych. Jakie rośliny głównie się uprawia, jakie zwierzęta hoduje? Ponadto informacje o wielkości gospodarstw rolnych w regionie ułatwią dalszą pracę.

Proponowane wskaźniki statystyczne do zebrania:

  • Użytki rolne według rodzaju działalności
  • Główne uprawy roślin oraz gatunki zwierząt
  • Liczba gospodarstw rolnych zależnie według wielkości
  • Zużycie energii według działalności

Powrót