Przegląd lokalnych zasobów mieszkaniowych/budownictwa obejmuje informacje na temat budynków mieszkalnych, biurowych, publicznych, przemysłowych i innych. Na początek należy ustalić liczbę i rodzaj budynków znajdujących się na obszarze. Czy mieszczą się na terenie istniejącej struktury miejskiej, środowisku miejskim czy są rozproszone po okolicy? Aby informacje były istotne dla kwestii związanych ze zmianą klimatu, proszę postarać się zrozumieć, w jakim stopnie konsumpcja energii cieplnej, elektrycznej i innych wpływają na konsumpcję energii ogółem. Informacje dotyczące korzystania z własnego transportu samochodowego przez gospodarstwa domowe mogą zostać powiązane z sektorem transportowym oraz energetycznym.

Proponowane wskaźniki statystyczne do zebrania:

  • Liczba m2 ogółem według rodzaju budynku
  • Procent urbanizacji
  • Mieszkańcy według rodzaju mieszkania
  • Dostęp do transportu publicznego
  • Dostęp do bezpiecznych dróg rowerowych
  • Dostęp do usług publicznych
  • Zużycie energii na m2 według  rodzaju budynku

Powrót