Produkcja energii często powoduje największą emisję gazów cieplarnianych. Dlatego też
niezbędne jest zrozumienie jak energia elektryczna i cieplna są produkowane. Może również zostać przeprowadzony przegląd całkowitej konsumpcji i największych konsumentów. Produkcja i konsumpcja nie zawsze się ze sobą zgadzają z powodu importu i eksportu energii.
Może to wskazywać na możliwą współpracę z sąsiednimi obszarami oraz na wynikające z niej korzyści.  

Proponowane wskaźniki statystyczne do zebrania:

  • Produkcja energii ogółem
  • Podział źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
  • Produkcja energii według typu paliwa
  • Podział zużycia energii (ogrzewanie, elektryczność)
  • Najwięksi konsumenci energii

Powrót