Lokalne dane statystyczne ułatwiają przeprowadzenie szczegółowych analiz wpływu zmiany klimatu na działalność społeczną i gospodarczą. Zebranie odpowiednich informacji jest niezbędne, ponieważ będą stanowiły dane wejściowe do zadań, które zostaną przeprowadzone na późniejszym etapie, podczas oceny podatności.

Proponujemy zebranie następujących danych (proszę wybrać te, których Państwo potrzebują):

Dane społeczno-gospodarcze
Dane sektora energetycznego
Dane sektora transportowego
Dane sektora mieszkaniowego/budowlanego
Dane sektora rolniczego
Ogólne dane sektorowe

Lokalne dane statystyczne obejmują informacje nt. sytuacji społeczno-gospodarczej na danym obszarze. Jeśli są Państwo szczególnie zainteresowani perspektywą sektorową proszę zebrać również dane dotyczące danego sektora. Przykłady dla sektora energetycznego, transportowego, mieszkaniowego i rolniczego są dostępne w linkach. Proponowane dane, częściowo nakładające się na siebie, zostały przedstawione dla każdego elementu. Jeśli wymienione sektory nie leżą w centrum Państwa zainteresowania proszę zapoznać się z ogólnymi danymi sektorowymi, aby zobaczyć jakie dane należy zebrać. Należy  pamiętać, że dane powinny być dostosowane do lokalnych uwarunkowań, aby były istotne. Ciężko pracuje się zarówno ze zbyt małą jak i zbyt dużą ilością informacji.

Obszerne lokalne dane są rzadko dostępne. Jednakże dane dotyczące konkretnych zagadnień są często osiągalne. Szacowanie lub samodzielne zbieranie danych może być konieczne, aby przygotować inwentaryzację lokalnych danych. W celu uzyskania wskazówek co do procedury postępowania proszę kliknąć na link po prawej stronie (w języku angielskim).