Modele klimatu są wykorzystywane do tworzenia scenariuszy klimatycznych, w celu uzyskania wiedzy na temat zmian klimatu i jego przyszłych cech.

W ramach projektu BalticClimate scenariusze przyszłego klimatu, umieszczone po prawej stronie, tabela Powiązane pliki, zostały opracowane dla obszarów docelowych znajdujących się w  Estonii, Finlandii, Niemczech, Rosji, Szwecji, na Łotwie oraz Litwie (spójrz Rysunek 1). Możecie Państwo wykorzystać znajdujące się w nich informacje do określenia przyszłego klimatu w Państwa obszarze. Jeśli znajdują się Państwo poza wymienionymi krajami, proszę skorzystać z informacji przedstawionych w ogólnym scenariuszu przyszłego klimatu dla regionu Morza Bałtyckiego.

Na potrzeby lokalnej oceny wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu należy również określić wpływ zmiany klimatu na działalność społeczną na lokalnych obszarach. Jest to bardzo ważny etap procesu oceny, który łączy zmiany zachodzące w systemie klimatycznym z działalnością społeczną na lokalnym obszarze. W ten sposób scenariusze skutków  wzbogacają i wspierają dyskusje na temat wpływu na mieszkańców obszaru oraz rzucają światło na wrażliwe elementy podatności.

Proszę zapoznać się z przeglądem scenariuszy skutków zmiany klimatu, aby pozyskać informacje o potencjalnych skutkach na danym obszarze. Przegląd prezentuje dostępne scenariusze skutków w regionie Morza Bałtyckiego. Wesprze on przyszłe lokalne analizy przeprowadzane w ramach oceny wyzwań i szans oceny podatności.Rysunek 1. Obszary docelowe projektu Baltic Climate
(naciśnij aby powiększyć)


Powrót do Emisja gazów cieplarnianych
Przejdź do Ćwiczenia A – Oznaczanie interesariuszy