Poznanie całkowitego poziomu emisji gazów cieplarnianych (GHG) wytwarzanego przez dany obszar lub sektor jest bardzo ważne dla pracy nad zagadnieniami łagodzenia zmiany klimatu. Dlatego nie należy podchodzić do tej kwestii z obojętnością. Nawet jeśli lokalne informacje nie są dostępne, szacunkowy poziom emisji wystarczy. Kilka propozycji znajduje się poniżej:

  • Emisje ogółem spowodowane produkcją energii, transportem, rolnictwem i inną działalnością
  • Emisje spowodowane produkcją energii według typu produkcji/paliwa
  • Emisje spowodowane zużyciem energii według rodzaju (ogrzewanie, elektryczność)
  • Emisje głównych konsumentów energii
  • Emisje według największych emitentów gazów cieplarnianych
  • Emisje sektora transportowego według typu pojazdu i/lub celu
  • Emisje sektora rolniczego według źródła
  • Emisje według rodzaju budynku
  • Emisje gospodarstw domowych według źródła

Określenie głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych stanowi pierwszy krok przy analizie największych emitentów. Dlatego też należy uzyskać ogólny obraz emisji gazów cieplarnianych. Bardziej szczegółowe wskaźniki takie jak emisje według źródła lub sektora można uzyskać w tym samym czasie. Podział na sektory powinien być rozszerzony, aby podkreślić najistotniejsze branże  przemysłu lub inne działalności.

Następnie należy przyjąć bardziej złożone podejście. W zależności  od tego czy Państwo koncentrują się na wybranych sektorach, mogą Państwo wykorzystać najbardziej odpowiedni zestaw wskaźników do określenia  punktów zapalnych.


Powrót do Dane dotyczące zmiany klimatu
Przejdź do Przyszły klimat