Wiedza na temat prawdopodobnych zmian zachodzących w klimacie oraz systemach naturalnych i społecznych jest niezbędna, aby móc określić wyzwania oraz szanse pojawiające się na lokalnym obszarze. Przydatne informacje dotyczące zmiany klimatu można podzielić na dwie główne części:

  1. Emisja gazów cieplarnianych
  2. Przyszły klimat

 

Powrót do: Lokalne dane statystyczne