Ocena lokalnych wyzwań i szans tworzonych przez globalną zmianę klimat obejmuje wiele różnych aspektów, zagadnień i podmiotów. Z tego powodu lokalne dane są potrzebne do wsparcia procesu analizy oraz ułatwienia zintegrowanej oceny lokalnych wyzwań i zmian.

Niniejsze wytyczne określają cztery główne obszary wsparcia informacyjnego:

Po zebraniu wszystkich niezbędnych danych należy przystąpić do lokalnych wyzwań i szans tworzonych przez zmianę klimatu.