Czy rozważyli już Państwo możliwości różnicowania transportu publicznego w regionie, włączając transport rowerowy i pieszy?

W sektorze transportu można znacznie zredukować emisję gazów cieplarnianych poprzez promowanie transportu zrównoważonego. Sieć ścieżek rowerowych i pieszych łącząca kluczowe punkty usługowe danego obszaru zachęca do chodzenia pieszo i jazdy rowerem do naszych codziennych celów, takich, jak na przykład miejsca pracy, szkoły, punkty usługowe i sklepy. Zrównoważone i zintegrowane plany transportu miejskiego dla publicznego transportu na danym obszarze/w danym regionie mogą pomóc połączyć różne formy ruchu ulicznego. Połączenie transportu autobusowego z szynowym może ułatwić przejście z jednego rodzaju pojazdu i sposobu transportu do innego.

Prosimy zobaczyć wyzwania i szanse innych sektorów dla lokalnego i regionalnego rozwoju: