Czy zostały już zebrane informacje na temat wyzwań stojących przed sektorem rolnictwa i szans, jakie mogą się pojawić wskutek zmiany klimatu?

Sektor rolnictwa jest głównie dotknięty przez ekstremalne zdarzenia pogodowe (przykładowo: ulewne deszcze i fale gorąca). Ulewne deszcze mogą spowodować szkody poprzez silną erozję gleby i zniszczenie plonów. Fale gorąca powodują większe zużycie wody i, jeśli utrzymują się przez dłuższy czas, mogą powodować niedobór plonów. Pozytywny wpływ na rolnictwo to m.in. wzrost plonów z upraw wynikający z dłuższego okresu wzrostu.   

Prosimy również sprawdzić wyzwania i szanse innych sektorów dla lokalnego i regionalnego rozwoju: