Czy wiedzą Państwo, że wytyczne w zakresie projektowania gęstej i zróżnicowanej struktury miejskiej oraz wydajności energetycznej dla obszarów i budynków pozwalają zredukować emisję gazów cieplarnianych?

Ważne jest, aby zwracać uwagę jak obszary, miejsca, budynki i inne środki trwałe będą zarządzane i utrzymywane w dłuższej perspektywie czasu. Klasyfikacja energetyczna budynków i obszarów mieszkalnych może dostarczyć przydatnych informacji i zasygnalizować nowe możliwości oszczędzania energii i zmniejszania emisji. Łączenie różnych funkcji (na przykład mieszkania, usługi publiczne i prywatne razem z terenami rekreacyjnymi) oraz wykorzystywanie możliwości zredukowania zużycia energii w domach mieszkalnych pozwoli na większe potencjalne oszczędności. Jednak konieczne są również środki przystosowawcze (obszary buforowe, ulepszenie systemów ściekowych) z powodu potencjalnych ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Prosimy również sprawdzić wyzwania i szanse innych sektorów dla lokalnego i regionalnego rozwoju: