Czy posiadają już Państwo sieć dystrybucji energii i czy korzystają już Państwo z zdecentralizowanych źródeł energii odnawialnej (na przykład energia wodna, biogaz i energia wiatrowa) zamiast konwencjonalnych elektrowni (na przykład elektrownia węglowa) w Państwa regionie?

Nowe formy zaopatrzania w energię mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Planowanie produkcji i zużycia energii elektrycznej stanowi istotną część planowania rozwoju gospodarczego i zagospodarowania terenu.  Należy tak rozwinąć istniejące struktury, aby stały się bardziej wydajne energetycznie . Ponadto można zmniejszyć podatność dużych elektrowni spowodowaną ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Mniejsza i bardziej zróżnicowana infrastruktura energetyczna w regionie jest mniej podatna na wspomniane zdarzenia. Zdecentralizowana produkcja energii odnawialnej jest korzystna, szczególnie na obszarach z mniejszym zagęszczeniem populacji (na przykład nieduże ciepłownie dla małych miejscowości zasilane zdalnie energią odnawialną).

Prosimy sprawdzić również wyzwania i szanse innych sektorów dla lokalnego i regionalnego rozwoju: