Gdy wystąpią zmiany klimatu, Państwa obszar i odpowiednie władze będą musiały w sposób nieunikniony poradzić sobie ze skutkami tej zmiany. Jako przedstawiciele władz lokalnych lub regionalnych mają Państwo możliwość wdrożenia niezbędnych polityk przystosowywania i łagodzenia.

Należy pomyśleć o połączeniu środków łagodzących i przystosowujących na poziomie strategicznym i bardziej lokalnym przy wykorzystaniu wiedzy i konkretnych doświadczeń z dziedzin między-sektorowych oraz sektorów obejmujących wiele dziedzin. Na przykład planiści przestrzenni zajmują się łagodzeniem, jednak coraz częściej muszą zwracać uwagę na przystosowywanie. Te lokalne doświadczenia będą Państwu pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących strategii!

Czy zdają sobie Państwo sprawę, że skutki decyzji związanych z zagospodarowaniem terenu, inwestycjami infrastrukturalnymi, środowiskiem zabudowy oraz środowiskiem miejskim są widoczne przez co najmniej 40-100 lat? Z tego względu zmiana klimatu staje się ważną kwestią w aspekcie zagospodarowania terenu, planowania przestrzennego jak również działalności gospodarczej. 

Decydenci, tacy jak Państwo, są niezbędni ponieważ sprawiają, że plany opracowane przez planistów stają się prawnie wiążące. Co więcej, Państwa decyzje stanowią wskazówkę dla przedsiębiorców i firm w Państwa regionie. Lokalne przedsiębiorstwa oraz sektor energetyczny są zainteresowanymi stronami i sposób, w jaki postępują Państwo wobec kwestii zmiany klimatu, wywiera na nie duży wpływ. Zidentyfikowanie zainteresowanych stron w Państwa regionie pomoże określić lokalne źródła informacji i wpływów.

Trudno jest podejmować decyzje związane ze zrównoważoną strategią bez wiedzy na temat zmiany klimatu i jej skutków. Naukowcy i inni specjaliści mogą jednak udostępnić Państwu niezbędne informacje i zapewnić pomoc w zrozumieniu tego problemu. Na podstawie zdobytych w ten sposób informacji oraz niniejszego wielostopniowego procesu będą Państwo mogli podejmować zrównoważone decyzje dla Państwa regionu!

W celu podjęcia odpowiedzialności za zmianę klimatu wynikającą z bycia decydentem należy postępować według poniższych czterech kroków działania:

1. Przygotowanie podstaw
2. Ocena podatności  
3. Wyznaczanie kierunku strategicznego  
4. Planowanie i wdrażanie