Antall dager med snødekke forventes å avta til alle årstider. Snødekket blir drastisk redusert i de sørlige delene av Østersjøregionen. Bare fjellområdene får en reduksjon i snødekket på mindre enn 40 % (figurene 1 og 2, klikk for å forstørre).

Forkortelser:

ANN årlig (januar - desember)
DJF vinter (desember, januar, februar)
JJA sommer (juni, juli, august)
MAM vår (mars, april, mai)
SON høst (september, oktober, november)


Figur 1. Endring i gjennomsnittlig varighet av snødekket, 2071-2100 sammenliknet med gjennomsnittet av 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst t.v.), vår (MAM, øverst t.h.), sommer (JJA, nederst t.v.) og høst (SON, nederst t.h.). Ved bruk av Rossby Centres regionale atmosfære-hav-modell-scenario A2.


Figur 2. Endring i gjennomsnittlig varighet av snødekket, 2071-2100 sammenliknet med gjennomsnittet av 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst t.v.), vår (MAM, øverst t.h.), sommer (JJA, nederst t.v.) og høst (SON, nederst t.h.). Ved bruk av Rossby Centres regionale atmosfære-hav-modell-scenario B2.

Se på de viktigste endringene i andre klimaparametre: