Gjennomsnittlig nedbør forventes å øke i hele Østersjøregionen til alle årstider unntatt sommeren. Den største økningen finner sted i sentrale deler av regionen om vinteren, og langs den norske vestkysten. Om sommeren minker nedbøren i den sørlige halvdelen av regionen. I den nordlige delen holder nedbøren seg konstant, eller øker litt (0-20 %). Maksimalnedbøren forventes å endre seg på samme måte som nedbøren (figurene 1-4, klikk for å forstørre).

Forkortelser:

ANN årlig (januar - desember)
DJF vinter (desember, januar, februar)
JJA sommer (juni, juli, august)
MAM vår (mars, april, mai)
SON høst (september, oktober, november)


Figur 1. Endring i gjennomsnittlig nedbør, 2071-2100 sammenliknet med gjennomsnittet av 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst t.v.), vår (MAM, øverst t.h.), sommer (JJA, nederst t.v.) og høst (SON, nederst t.h.). Ved bruk av Rossby Centres regionale atmosfære-hav-modell-scenario A2.


Figur 2. Endring i gjennomsnittlig nedbør, 2071-2100 sammenliknet med gjennomsnittet av 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst t.v.), vår (MAM, øverst t.h.), sommer (JJA, nederst t.v.) og høst (SON, nederst t.h.). Ved bruk av Rossby Centres regionale atmosfære-hav-modell-scenario B2.


Figur 3. Endring i gjennomsnittlig maksimalnedbør, 2071-2100 sammenliknet med gjennomsnittet av 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst t.v.), vår (MAM, øverst t.h.), sommer (JJA, nederst t.v.) og høst (SON, nederst t.h.). Ved bruk av Rossby Centres regionale atmosfære-hav-modell-scenario A2.


Figur 4. Endring i gjennomsnittlig maksimalnedbør, 2071-2100 sammenliknet med gjennomsnittet av 1961-1990 (%). Vinter (DJF, øverst t.v.), vår (MAM, øverst t.h.), sommer (JJA, nederst t.v.) og høst (SON, nederst t.h.). Ved bruk av Rossby Centres regionale atmosfære-hav-modell-scenario B2.

Se på de viktigste endringene i andre klimaparametre: